Hjem - For henvisende tannleger - Indikasjoner for henvisning til spesialist i kjeveortopedi

Indikasjoner for henvisning til spesialist i kjeveortopedi

 Vi tar imot henvisninger for alle slags bittavik og interdisplinære kasus.

Problemstillinger hvor henvisninger vil være aktuelt på voksne pasienter
 • Plassmangel og plassoverskudd (spacing) i den estetiske sonen
 • Overbitt
 • Underbitt
Ortognatiske kirurgipasienter (under 35 år): Ekstreme kasus
 • Åpne bitt
 • Underbitt
 •  Asymmetrier
 • Dype bitt
Preprotetisk kjeveortopedi
 • Implant site development ved lite ben til implantat
 • Proklinerte incisiver med spacing (vanskelig innførselretning på bro etc)
 • Lukelukking kan være et alternativ til implantater
 • Plassering av pillarer
 • Flytting av tenner for å unngå to implantater ved siden av hverandre i den estetiske sonen
 • Flytting av tenner for å plassere implantatene lenger posteriort
 • Kjeveortopedisk ekstraksjon av tapte tenner / kjeveortopedisk ekstrusjon
Periopasienter med fronttenner som har vandret/ eruptert / spacing

Dype bitt

Ortodontisk ekstraksjon av tenner som ansees som tapt på sikt, for å skape ben til implantater.

 Vi kan tilby alle slags reguleringstyper, vanlig buccal regulering med metall eller hvite brackets, lingualregulering (inkognito), plastskinner (invisalign)
Skriv ut
loader