Undervalg +
Hjem - Pasientinfo - Tannlegespesialister - Spesialister i tannkjøttsykdommer og tannimplantater

Spesialist i perio / tannkjøttsykdommer og tannimplantater

Tannkjøttsykdommer og tannimplantater på rommen

Spesialister i tannkjøttsykdommer (periodontitt) og tannimplantater

Tann- og kjeveklinikken på Rommen, Stovner bydel, Oslo

Andre navn på disse spesialistene er; Spesialist i periodonti, periodontist eller periospesialist

Dette er tannleger som har fullført sin 5 års grunnutdannelse som vanlig tannlege ved et universitet (Oslo,Bergen og Tromsø). Deretter må de jobbe i minimum 2 år som vanlig tannlege før de kan søke på spesialistutdannelsen. Videreutdannelsen inne tannkjøttsykdommer er et 3 års fulltidsstudium på et av universitetene. Dette betyr at for å bli spesialist må man gjennom 8 års utdannelse ved Universitetet.

Dette er en spesialitet hvor man fordyper seg i behandling / forebygging og rehabilitering av blant annet sykdommen periodontitt også kalt pyrrea / phyrrea på folkemunne. Dette er en sykdom hvor man gradvis mister støttevevet rundt tannen og kan til slutt ende med tannløsning, det vil si at tannen faller ut og er dermed tapt. 

Spesialisten i tannkjøttsykdommer har som oppgave å forebygge og behandle sykdommer i tennenes støtteapparat. Samtidig skal de også kunne utføre rehabilitering etter tanntap.  En av metodene for å erstatte tapte tenner er tannimplantater. Periodontisten er egentlig en tannkirurg. Mye av behandlingen går ut på kirurgiske inngrep enten det er innsetting av implantater eller behandling av periodontitt. Spesialiteten kan derfor delvis karakteriseres som en kirurgisk spesialitet. Tannimplantater har som oftest god prognose, men dette er avhengig av kirurgen som setter inn implantatet. Her er det erfaring og kunnskap som gjelder.

Prinsippet ”øvelse gjør mester” er gjeldende også her. Siden spesialister ofte har et større volum på alle sine kirurgiske inngrep, får de mer øvelse og erfaring enn de fleste allmenntannleger. Dette er gunstig for pasientene, bedre operatør betyr sannsynligvis bedre prognose på behandlingen. Sett i lys av at spesialistene har lengre utdannelse enn allmenntannlegen, vil prisene hos spesialisten være noe høyere. Derfor er det viktig ikke bare å vurdere prisen på tannimplantater og kirurgiske inngrep men også sammenligne operatørene som skal utføre inngrepet.

Biologien bak sykdommen periodontitt er kompleks og langt i fra fullstendig kartlagt. Periospesialisten har gjennom sin videreutdannelse fordypet seg innen forskning og tilgjengelig vitenskap på sitt fagfelt. Vi på Tann- og kjeveklinikken på Rommen, Stovner bydel, har en erfaren spesialist i periodontitt ansatt. Spesialist i tannkjøttsykdommer, Professor Jan Håkansson. Han er utdannet ved Universitet i Malmø, Sverige.
Skriv ut
loader