Undervalg +
Hjem - Tannbehandlinger - Tannregulering

Tannregulering - Kjeveortopedi i Oslo, Rommen

Spesialister på regulering / kjeveortopedi

Våre spesialister i tannregulering er: Kim Chr. Johansen og Dr. Odont. Stefan Axelsson
Regulering for voksne og barn i Oslo, Rommen.

Vi har usynlig og synlig regulering!

Kjeveortopedi / bruk av tannregulering; handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Det antas at ca 30 % i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov.

NÅR:
Kjeveortopedisk behandling gjennomføres i de fleste tilfeller hos barn og unge hvor de blivende tenner er i frembrudd og kjeven fortsatt vokser. Vanligvis henviser allmenntannlegen til kjeveortoped når det er behov for vurdering. I noen tilfeller (for eksempel enkelte underbitt) ønsker man ikke å starte behandlingen før pasienten er utvokst (18 – 20 års alder).

I slike tilfeller må det ofte gjøres en kombinasjon av kjeveortopedisk og kjevekirurgisk behandling. Kjeveortopedisk behandling kan også gjøres på voksne. Hos voksne tar behandlingen litt lenger tid fordi reaksjoner i benet er langsommere og det ikke er noen kjevevekst å dra nytte av. Dette begrenser voksenbehandlingen noe.

APPARATUR:
Det er i hovedsak to typer reguleringsapparatur:
  1. Fast apparatur – der en reguleringsstreng festes til tennene ved hjelp av limte klosser (brackets) på tennenes utside.
  2.  Avtagbar apparatur – ”plater” som man kan ta på og av selv.
TID:
Behandlingstiden med fast apparatur, som er den vanligste behandlingsformen, er oftest 1,5 til 2 år.

STABILISERING:
Etter at aktiv behandling er avsluttet, må tennene som regel holdes i den nye stillingen i noen år ved hjelp av en streng limt på fortennenes bakside. Ofte må man ha en avtagbar plate i tillegg. Dette er for å redusere tennenes iboende tendens til å vandre tilbake.

REFUSJON:
Folketrygden yter fra 40 til 100% refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. Privat honorar ligger noe høyere enn offentlig takst.

Ved ”klart behandlingsbehov” dekker trygden 40%, og ved ”stort behandlingsbehov” dekkes 75% av offentlig takst. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart og stort behandlingsbehov er. I tillegg gis det søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Behandlingen må startes senest det året man fyller 20 år for at refusjon skal gis.

BEHANDLINGSPLAN:

Før behandlingsstart utarbeides det en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag på bakgrunn av analyse av røntgenbilder, gipsmodeller og fotos. Refusjonsprosent avgjøres. Egenandelen av behandlingskostnadene betales underveis etter forhåndsavtale.
Skriv ut
loader